Lietuvos autoservisų asociacija už vienodas verslo sąlygas autoservisų veikloje visiems ūkio subjektams

Lietuvos Respublikos Finansų ministerija pateikė visuomenei svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“, kuriuo siekiama naikinti verslo liudijimus automobilių remonto […]