Veikla

Lietuvos autoservisų asociacija įkurta siekiant suvienyti patikimas ir kokybiškai automobilių remonto ir priežiūros veiklą vykdančias įmones, palengvinti jų problemų sprendimą, gerinti aptarnavimo ir paslaugų teikimo kokybę bei atstovauti valstybinėse institucijose.

Kodėl verta prisijungti ?

Atstovavimas valstybinėse institucijose

 • Autoservisų interesų atstovavimas valstybinėse institucijose, dalyvavimas rengiant įstatyminius ir veiklą reglamentuojančius aktus;
 • Informacija apie numatomus veiklą reglamentuojančius įstatymų pakeitimus ir pagalba operatyviai prisitaikyti prie naujovių;
 • Asociacijos bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis siekiant to, kad būtų atliekama tinkama priežiūra ir nelegaliai ar nesąžiningai paslaugas teikiančių įmonių ir asmenų kontrolė;
 • Konsultacijos ir pagalba sprendžiant iškilusius klausimus su valstybinėmis institucijomis.

Asociacijos narių sąnaudų mažinimas

 • Materialinių sąnaudų mažinimas, vykdant bendrus prekių, įrangos ir paslaugų pirkimus;
 • Palankesnės bendradarbiavimo sąlygos iš prekių ir paslaugų tiekėjų;
 • Laiko sąnaudų mažinimas, sprendžiant iškilusias problemas;
 • Laiko ir materialinių sąnaudų mažinimas, tvarkant įmonės dokumentaciją;
 • Bendra duomenų bazė (paslaugų sutartys, juridiniai dokumentai, darbo saugos ir kiti privalomi dokumentai).

Darbuotojų paieška, kvalifikacija ir kompetencija

 • Bendradarbiausime su specialistus ruošiančiomis įstaigomis;
 • Bendradarbiausime su darbuotojų paiešką vykdančiomis įmonėmis;
 • Aptarnaujančio personalo mokymai, pasitelkiant profesionalius lektorius pritaikyti būtent autoservisams;
 • Gamybinio personalo mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai pritaikyti asociacijos narių poreikiams.

Konsultacijos ir lengvesni netikėtų problemų sprendimai

 • Atrinkti kompetetingiausi mūsų srityje konsultantai teisiniais, finansiniais, darbo saugos ir kt. klausimais;
 • Paprastas ir atviras bendravimas su kitais asociacijos nariais.

Viešoji komunikacija ir įvaizdis

 • Įmonės ir darbuotojų atestavimas ir sertifikavimas;
 • Informacija apie narius ir narių pasisakymai viešojoje erdvėje;
 • Papildomas patikimumo ženklas.

Tik būdami vieningi būsime girdimi ir pasieksime išsikeltų tikslų !

Maloniai kviečiame prisijungti ir Jūsų įmonę !